วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การใช้โปรแกรม AutoCAD

ทฤษฎีโปรแกรม AutoCAD 2006
ในปัจจุบันนี้การออกแบบระบบไฟฟ้าจะต้องเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ ในที่นี้จะศึกษาการใช้โปรแกรม AutoCAD 2006 แบบ 2 มิติเกี่ยวกับคำสั่งที่สำคัญและส่วนประกอบต่างๆที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือAutoCAD ทั่วไป
1.  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอ AutoCAD 2006
รูปที่ 1 แสดงส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอ AutoCAD 2006

 จากรูปหน้าจอของ AutoCAD 2006 ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้
1) Pull Down Menu อยู่ด้านบนสุด มีคำสั่งเพื่อใช้เขียนวัตถุ โดยการคลิกที่ Pull Down Menu แล้วจะมี List Menu ออกมาเพื่อเลือกคำสั่งต่อไป
               2) Toolbar Menu เป็นรูป icon ของเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการสั่งงานใช้โปรแกรมทำตามความต้องการของผู้ใช้ โดยการคลิกที่ตัว icon ของเครื่องมือ 
               3) Drawing Area พื้นที่เขียนแบบ
รูปที่ 4 แสดงรูปพื้นที่เขียนแบบ
               
               4) Command Line อยู่ใต้พื้นที่เขียนแบบ ใช้พิมพ์คำสั่ง

2.การใช้คำสั่ง AutoCAD 2006

1) การใช้ฟังก์ชั่นบนคีย์บอร์ด
F1 = Window online help
F2 = สลับหน้าจอไปมาระหว่างโหมด Text กับโหมด Graphic
F3 = เปิด-ปิดออฟเจกท์สแน๊ป (OSNAP) แบบอัตโนมัติ
F5 = ปุ่มแสดง ISO Plane (Top/Right/Left )
F6 = ปุ่มสำหรับการเปิด-ปิดระบบคอร์ออร์ดิเนท
F7 = ปุ่มสำหรับแสดงโหมดปิด-เปิด Grid
F8 = ปุ่มสำหรับแสดงโหมดปิด-เปิด Ortho
F9 = ปุ่มสำหรับแสดงโหมดปิด-เปิด Snap
F10 = ปุ่มสำหรับแสดงโหมดปิด-เปิด Tablet
F12 = ปุ่มสำหรับปิด-เปิดการแสดงคำสั่งบนหน้า
R = Redraws ใช้ในการวาดใหม่
U = Undo ใช้ในการย้อนกลับ 1 ขั้นตอนการทำงาน
Esc = ใช้ในการยกเลิกคำสั่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น